Signature

Drept fiscal

Dreptul fiscal, ca ramură a dreptului public, reglementează raporturile juridice care apar în procesul colectării impozitelor şi taxelor de la persoanele fizice sau persoanele juridice care obţin venituri sau deţin bunuri impozabile ori taxabile, stabilite prin lege pe teritoriul fiscal al statului, precum şi raporturile juridice care apar în întregul proces de administrare a taxelor şi impozitelor.

Contenciosul fiscal definește toate litigiile care au la bază dreptul fiscal.

Cabinetul ofera asistenta juridica si reprezentare  in diverse litigii privind modul de calcul si stabilire al impozitelor de catre organele fiscale, promovarea cailor administrative si in instanta de judecata impotriva rapoartelor de inspectie fiscala si a deciziilor  emise de autoritățile fiscale din România,  impotriva deciziilor privind luarea masurilor asguratorii (sechestru), etc.