Drept familal

Dreptul Familiei este reprezentat de totalitatea normelor juridice care reglementează raporturile personale și patrimoniale ce izvorăsc din căsătorie, adopție și raporturile asimilate de lege, sub anumite aspecte, cu raporturile de familii, în scopul ocrotirii și întăririi familiei. Altfel spus, Dreptul Familiei reprezintă ansamblul normelor juridice aplicabile relațiilor dintre persoanele unite prin filiație (de exemplu, un copil și mama sau tatăl său) sau prin căsătorie.

Prin urmare, dreptul familiei abordează de exemplu căsătoria, divorțul, adopția copiilor, diverse chestiuni referitoare la răspunderea părintească (încredințarea copiilor, dreptul de vizită, etc.).

Cabinetul va ofera o gama largă de servicii în această ramură a dreptului, precum:

  • Redactarea contractelor de căsătorie în acord cu legislația română .
  • Redactare cereri si reprezentare divorț, inclusiv divorțul cu element de extraneitate.
  • Răpiri internaționale de copii.
  • Plasament al minorilor.
  • Drepturile părinților în afara căsătoriei sau modificări ale măsurilor ce vizează copiii, după divorțul părinților (exercitarea autorității părintești, stabilirea domiciliului  minorului, drept de vizită și locuință, contribuția la întreținerea și educarea minorilor, etc).
  • Filiație (adopție, contestarea sau recunoașterea paternității)
  • Reprezentare în fața autorităților și instanțelor române