Drept Civil

Dreptul civil este ansamblul normelor juridice care reglementează raporturile patrimoniale si nepatrimoniale stabilite între persoane fizice şi persoane juridice aflate pe poziţii de egalitate juridică. În sistemul dreptului românesc, dreptul civil are un rol deosebit de important, întrucât, prin normele sale, contribuie la ocrotirea valorilor (drepturilor subiective) patrimoniale 􏰀și nepatrimoniale ale persoanelor fizice 􏰀i juridice. De asemenea, dreptul civil reprezintă o garanţie a formării unei con􏰀tiinţe juridice corecte, precum 􏰀și a respectării 􏰀și întăririi moralei.

Cabinetul nostru de avocat va oferă servicii în domeniul civil,  constând atât în consultanță cu ocazia încheierii unor acte cât și în situația neplăcuta în care  fie doriți promovarea unui litigiu fie sunteți chemați in judecată de către altă parte,  respectiv in materia:

Contractelor: de vânzare, de împrumut, de mandat, de depozit, antrepriză construcții , asociere, etc.

Drept de proprietate: vânzări imobiliare, vecinătăți, grănițuire, coproprietate, partaje, uzufruct, nuda proprietate, indiviziune, servituți, uzucapiune etc;

Litigii între proprietari și chiriași: evacuare, (ne)plata chiriei și a

întreținerii, executarea obligațiilor născute din închiriere.

Succesiuni reprezentare si asistență juridică proceduri notariale sau judiciare, legate de dezbaterea succesiunii, calitatea de mostenitor și iesire din indiviziune.

Dreptul la respectul vieții private.

Drepturile consumatorilor